Management Assessment

Management Assessment je vhodné použít při změně vlastnické struktury společnosti, při změně strategie firmy a jejích cílů nebo při reorganizaci společnosti. Také při změně orientace na nové trhy a nové konkurenční prostředí nebo při nastavení či revizi plánů rozvoje zaměstnanců.
Assessment Center (AC) je vhodný při výběru nových zaměstnanců. Development Center (DC) je vhodný při přípravě rozvojových plánů. Každý z nich má svá specifika.
Připravíme AC/DC podle Vašich potřeb, nebo Vám umožníme si jedno vyzkoušet “na nečisto”.

Pracujete na manažerské pozici?

Je zvýšení výkonnosti vašeho týmu na pořadu dne? Rádi byste otestoval/a člena svého týmu v DC/AC - ale nemáte dost velkou skupinu, do které byste ho/ji zařadil/a? Pošlete ho/ji k nám!

Pořádá Váš zaměstnavatel Development Centra a Assessment Centra?

Nebo plánuje jejich zavedení? Dosud jste se neúčastnil/a a nevíte, co máte čekat? Chcete si vyzkoušet úroveň svých manažerských dovedností, ačkoli ještě na manažerské pozici nepracujete?

Každý měsíc pořádáme celodenní otevřené AC/DC “na zkoušku”.

Testujeme základní manažerské dovednosti (kompetence). Z AC/DC si odnesete zkušenost z reálných podmínek a doporučení do Vašeho dalšího rozvoje.

Každý měsíc otevřené AC/DC

hodina zdarma