Management Consultancy

Bedfort Management Consultants byla založena v roce 2005 jako poradenská společnost zaměřující se především na Management Consultancy. Konzultanti společnosti realizovali řadu zakázek též jako subdodavatelé jiných společností v ČR i v zahraničí. Většina zakázek se zaměřovala na oblast HR (lidských zdrojů). Jednalo se jak o restrukturalizace, change management a s tím spojenou interní komunikaci, tak i poradenství v oblasti zvýšení výkonnosti týmů.

Restrukturalizace HR

Navrhneme pro Vaši společnost „ideální model“ HR procesů včetně účinných implementačních opatření a realistického časového harmonogramu. Společně s Vámi "model" implementujeme do Vaší společnosti.

Řízení změny

(Change Management) Pro realizaci zásadních změn ve Vaší společnosti Vám připravíme tzv. Change Management Plan, tak, aby změna byla vhodně řízena, aby nebylo zničeno to co ve Vaší společnosti dobře funguje.

Interní komunikace

Připravíme, realizujeme a vyhodnotíme pro Vaši společnost průzkum interní komunikace. Na základě výsledků pak navrhneme plán účinných opatření.

Zvýšení výkonnosti týmů

Na základě analýzy výkonnosti Vašich týmů, navrhneme účinná opatření k dosažení požadované úrovně a pomůžeme Vám je realizovat.